உங்கள் எதிராளிகளின் உள்ளத்தை அனுகூலமாய் திறப்பார் | Prophetic Sermon by Rev. Alwin Thomas | #ruahtv

70 Views
Published
#alwinthomas #tamilchristiansongs #enemy #door #forgiveness

Facebook
https://www.facebook.com/RevAlwinThomas/

Instagram
https://www.instagram.com/alwinethomas/

Youtube
https://www.youtube.com/@alwinthomas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
If you'd like to sow a seed, pay your tithe, or give your offering online,

Google Pay : +91-9444150777

PayTM : +91-9884331777

Through Website
Log on to https://ruahministries.org/give-online

#latesttamilsermon #tamilchristianmessage #promisemessage #onlinechurch #promiseword #tuticorin
Category
Tamil Alwin Thomas
Tags
Alwinthomas, Ruahministries, ruahrevivalcentre