Enanu Kandu | Simon Moses | Kannada Christian Worship Song | OFFICIAL VIDEO | Mahimeya Arasanu

163 Views
Published
For more songs and life building messages kindly subscribe to our channel PASTOR SIMON MOSES OFFICIAL- https://www.youtube.com/channel/UCp0GoglvWcrU2FUD4LsADNg

Lyrics, tune and composition| Rev Simon Moses
Music | Imaac Melwin
Vocal Process, Mixing & Mastering | Deepak Cherian
Video | Deepak Cherian

Mahimeya Arasana is a kannada Gospel album invoking spiritual sensibility and growth among the kannada christian community.

This album has touched 1000s of people and transformed their lives.
Enisalu Agadashtu is a thanks giving song song. This song was written remembering the goodness of God's leading in our life.
Celebrate Jesus and glorify His name as you listen to this song.

Watch and Subscribe this channel for continuous worship and word of God.
---------------------------------
For prayer support, call

+91 9481814648, +91 9036526880
-----------------------------------
#SimonMoses #NewChristiansong #mahimeyaarasanu
----------------------------------

kannada lyrics

ಏನನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ
ನೀನ್ ಜೀವವನ್ನೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ
ಏನನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ..ಕೊಂಡೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೆ (2)

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಕಂಗಳಿಗೆ ನಾ...ನು
ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಕಂಡೆ ಏ...ನು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ...ನು
ಸರಿಹೊಂದುವೆ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದೆ ಏ....ನೋ

ಎಲ್ಲವು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲವೆ
ಎಲ್ಲವು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲವೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ (2)

ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನದಿಂದ
ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ
ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಳೆದದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೆ
ಉಪಯೋಗಕೆ ಬಾರದ ನನ್ನ
ನಿನ್ ಮಹಿಮೆ ಹೊರುವಂತೆ
ಶಿಲ್ಪಿಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೆ

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿ...ದು ನಡೆಸಿ
ಉನ್ನತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರೀ...ಸಿತು
ನಿನ್ನ ದಯೆಯು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂನತೆಯ ಮುಚ್ಚಿ
ಅಲಂಕರೀ...ಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಿತು
ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ (2)

ನನಗಾಗಿ ನೀ ಮಾಡಿದ ಮೇಲುಗಳ ನೆನೆಸುವಾಗ
ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಎಷ್ಟರವರು
ವಂಶವನ್ನೆ ಅಳಿಸಲು ಬಂದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಿ
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ

ಇಂದು ಏನಾಗಿರುವೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ...ವು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೆ
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳೆನು

ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ದಾನ
ನಿನಗಾ..ಗಿಯೇ ನಾ ಅಳುವೆನು

ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ (2)
ಎಲ್ಲವು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲವೆ (2)
Category
Kannada Songs Songs
Tags
enanu kandu, simon moses songs, enanu kandu nannanu preethisidhe