നിങ്ങൾ ലഹരിപിടിക്കണം | Ps. Finny Stephen | Ps. Anish Mano Stephen | New Malayalam Christian Message

144 Views
Published
???? 100 Days Miracles ???? Day 27
Get drunk | നിങ്ങൾ ലഹരിപിടിക്കണം | Ps. Finny Stephen | Ps. Anish Mano Stephen | New Malayalam Christian Message
???????????????? ???????????????? https://www.blessingtoday.tv/

???? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? https://bit.ly/3hsFDYp
ബ്ളെസ്സിങ് റ്റുഡെയിൽ നിന്നും ദിനം തോറുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സന്ദേശങ്ങളും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റുകളും അറിയിപ്പായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുവാന്‍ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്‍ ബട്ടണ്‍ കൂടി അമര്‍ത്തുക.

???????????????????????????? ????????:
☎ 24x7 Prayer Line - 0484 4222 111
???? Website - https://www.blessingtoday.tv
???? Email - [email protected]
???? WhatsApp & Telegram - +91 9207204400

???? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????:
????A/c Name : Blessing Today Ministries
????A/c No : 50200042561946
????Bank : HDFC
????Branch : Palarivattom
????A/c Type : Current
????IFSC / NEFT : HDFC0000520
????SWIFT : HDFCINBBCOC

???? ???????????????????????? / ???????????? ???????????????????????????? ???????? : ????????????????????????????????????????????????????@????????????

???? ???????????????????????? ????????:
???? YouTube https://bit.ly/3hsFDYp
???? Telegram https://bit.ly/2EaGrCY
???? Facebook https://bit.ly/3hqHDAl
???? Instagram https://bit.ly/32I9KHe
???? Twitter https://bit.ly/2D2eLzm

???? ????????????????????????????????:
???? Apple Podcast https://apple.co/30J969Y
???? Spotify https://spoti.fi/2EZx2Pt
???? Google Podcasts https://bit.ly/3nh1Kos

???? Location
https://goo.gl/maps/WZKVnLYagSMKZL9o7
Blessing Today
Metro Pillar: 346, Opp. KINDER Hospital
Pathadippalam, Edappally PO Ernakulam, Kerala
India, PIN - 682024

???? Service Time
Sunday English  Service 
8.00 AM – 9.30 AM (IST)
Sunday Malayalam-English Service 
10.00 AM – 01.00 PM (IST)

Our Vision 
Transformed Communities and a Prepared Church for Jesus Christ.

Our Mission
To love and serve God and Man through Apostolic, Prophetic, Evangelistic, Pastoral and Teaching Ministries and Charitable Works according to the strategy and plan of The Holy Spirit, to make every man perfect in Christ.


The Bible
We believe that the Bible is the revelation of God to man, inspired and Holy Spirit breathed written Word of God (2Ti 3.16).
God
We believe the One Living God who is Spirit and manifests in three persons: the Father, the Son and the Holy Spirit, is eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent and full of goodness and mercy (De 6.4, Jer 10.10, Jn  4.24, Ps 139.7-9, Is 40.28, Gen 17.1).The Saviour
We believe the virgin birth of Jesus Christ, His sinless life, His message, His miracles, His atoning death on the Cross, His burial, His resurrection, His ascension to the right hand of the Father and His continuing intercession for us (Is 7.14, the Four Gospels).
The Blood of Jesus
We believe that only the Blood of Jesus is able to redeem man from sin, cleanse his conscience from guilt and make him perfect before God (1Jn 1.7, He 10.14, Col 1.20).
Regeneration
We believe that one should repent of his sins and accept Jesus Christ as his personal Saviour and be born again by the Word of God and the Holy Spirit to enter the Kingdom of God (Jn 3.8, Ro 10.9).
Water Baptism
We believe that after believing in the Son of God, one should take immersion baptism in the water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit on his way to the consummation of his personal salvation (Mt 28.18-20, Mk 16.16).
The Lord′s Supper
We believe that the Lord Jesus instituted the Lord′s Supper in remembrance of Him and to proclaim His death and we should eat the bread and drink the cup until He comes (1Co 11.23-32).
The Holy Spirit Baptism
We believe that one should receive the baptism in the Holy Spirit to be empowered to lead a victorious Christian life and to become witness to Jesus and to do his ministry (Lk 24.49, Ac 1.8, 2.1-4). We also believe that various Gifts and fruit of the Holy Spirit are available to a believer for the building up of the Body of Christ (1Co 12.8-10, Gal 5.22-23)
The Church
We believe that the Church is the Body of Christ, called, separated and prepared as His Bride and every born again believer should enjoy the fellowship of other believers in a local Church (Eph 1.22-23, 2Co 11.2, Ac 2.38-47).
#finnystephen #malayalam_christian #malayalamchristianmessages #brdamienantony #damienantony #blessingtodaymorningglory #blessingtoday #miracle #jesus #prayer #motivation #godisgood #church #bibleverses #christ #biblestudy #positivevibes #happiness #spirituality #family #malayalam #instagood #trending #malayalamstatus #christian #jesuschrist #christianity #jesuslovesyou #pray #gospel
Category
Malayalam Finny Stephen
Tags
malayalam christian messages latest, malayalam christian messages for youth, malayalam